Kruisweg St Gerlachus te Banholt

Statie 1 | Jezus in doodsangst

Statie 1 | Jezus in doodsangst

Statie 2 | De Judaskus

Statie 2 | De Judaskus

Statie 3 | Zie de mens

Statie 3 | Zie de mens

Statie 4 | Jezus wordt veroordeeld

Statie 4 | Jezus wordt veroordeeld

Statie 5 | Jezus aanvaardt het kruis

Statie 5 | Jezus aanvaardt het kruis

Statie 6 | De bedroefde vrouwen

Statie 6 | De bedroefde vrouwen

Statie 7 | Het kruis meedragen

Statie 7 | Het kruis meedragen

Statie 8 | Jezus wordt ontkleed

Statie 8 | Jezus wordt ontkleed

Statie 9 | Jezus wordt aan het kruis genageld

Statie 9 | Jezus wordt aan het kruis genageld

Statie 10 | De vergevende Christus

Statie 10 | De vergevende Christus

Statie 11 | Innerlijk gesprek met Zijn moeder

Statie 11 | Innerlijk gesprek met Zijn moeder

Statie 12 | Het is volbracht

Statie 12 | Het is volbracht

Statie 13 | Jezus. schakel tussen hemel en aarde

Statie 13 | Jezus. schakel tussen hemel en aarde

Statie 14 | Jezus wordt in het graf gelegd

Statie 14 | Jezus wordt in het graf gelegd