Kruisweg boeken

Deze kruiswegboeken zijn in de loop der jaren door mij verzameld. Mocht u andere titels kennen die u kunt adviseren of ter beschikking wilt stellen, dan horen we dat graag.


Beerens Sylvain – Stil gesprek tussen monologen

Boek (2001) met tekst van Toon Uyttendaele bij de kruisweg van Beerens in de Sint-Martens te Lierde.

Bluyssen, J. e.a. – Overwegingen bij de kruisweg
Boek (1993) met overwegingen bij beelden van Gudrun Müsse Florin.

Bodar, Antoine – Passie van Jesus Christus
Boek (2010) met overwegingen bij gravures van Albrecht Durer.

Boff, Leonardo – Kruisweg van de rechtvaardigheid
Boek ( 1985) met overwegingen als alternatieve kuisweg over gerechtigheid.

Burgt, van der –  Kruisgang
Boek (1961)met 14 houtsneden (1957) van F. van der Burgt.

Claudel, Paul – Kruisweg
Boekje (1936) met mooi geschreven kruisweg.

Danneels, Kardinaal Godfried – Kruisweg
Boek (1997) met kruiswegbezinningen bij keramieke beelden van Jo Cleumans.

Daerlemans, Bert – Via Crucis
Boek (2012) met kruiswegbezinningen bij bronzen kruisweg van Werner Klenk in Altenhundem

Demeulemeester, Armand – De kruisweg
Boek (1996) met 12 alternatieve staties naar aanleiding van de genocide van Rwanda met teksten van Manu Verhulst.  De kruisweg bevindt zich in de kapel van het Sint-Jozefinstituut te Torhout.

Dijkstra, Nynke e.a. – Intercity bestemming Pasen
Boek (2006) als reisgids met overdenkingen voor de goede week.

Doeve, J.F. – Zonder titel
Boek (1994) in eigen beheer uitgegeven, met foto’s en overwegingen bij “Een moderne kruisweg” van Doeve voor de kapel te Aarle-Rixtel.

Driessen, Ine– Kleine kruisweg met Therese
Boek (2008) naar aanleiding van een bezoek aan Therese in Lisieux
 en de kruisweg die daar is bij het graf. Met tekeningen van Willy Peters.

Escriva de Balaguer, Josemaria – De kruisweg
Boek (1983) met overwegingen (kerkelijke goedkeuring) bij de 14 staties. De schilderijen zijn uit de kathedraal van Antwerpen door Leon-Louis Hendrix (1-4 en 13-14) en Frans Vinck (5-12). Oorspronkelijke titel Via Crucis.

Essink, J.G.H – Kruisweg oefeningen
Boekje (1911) met een zevental kruisweg oefeningen vermeerderd met zes nieuwe oefeningen en verschillende gebeden. Geen illustraties.

Eyck, Pierre – Kruisweg
Boek met korte overwegingen voor kinderen bij de 14 staties (gemaakt van koper door Pierre Eyck) en de opstanding.                       

Gaillot, Jacques – Kruisweg
Boek (1992) van bisschop van Evreux met overdenkingen. Geen illustraties.

Gezelle, Guido - De XVI stonden
Boek (1951) in dichtvorm van de kruisweg. Met houtsnedes van D.Acket 

Gelaude, Kris - Kruisweg van de liefde
Boekje (2014) met meditatieve teksten bij de kruisweg in het kerkje van Loonbeek. 

Guardini, Romano – De Kruisweg
Boekje (1957) met overwegingen. Zonder illustraties.

Haimon, Paul – Kruisweg onzes Heren
Boek met verzen van Paul Haimon en houtgravures van Lucas Cranach.

Hermans, J – De kruisweg van onze Heer Jezus Christus
Boek (1978) met overwegingen bij de kruisweg in de priorij van de Benedictinessen van het H. Sacrament te Valkenburg. Het zijn mooie lino afbeeldingen.

Hermans, J – Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
Boek (1982) met kruisweg overwegingen voor een viering. Geen illustraties.

Hesseling, Willem – Kruiswegstaties, Handschrift van Liefde
Boek (2012) met gedichten van Hans Bouma bij de kruiswegstaties van Willem Hesseling.

Iersel, Bas van – Gedachten bij de kruiswegstaties van Ted Felen
Boek (2000) met gedachten van Bas van Iersel bij de 16 moderne kruiswegstaties van Ted Felen,
oorspronkelijk in de Maria ten Hemelopneming kerk te Nijmegen.

Jager, Okke – Kruisweg
Boek (1973) met overdenkingen over de kruisgang van Jezus.

Jansenius – RK gebeden- en meditatieboekje
Boek (1998) met katholieke liturgie bij (onder andere) de kruisweg.

Kamermans, Johan, A – Kruiswegstaties van De Liefde
Boek (2008) met de kruisweg in tegels eerder in de Liefde, RK kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Amsterdam en nu in het Tegelmuseum in Otterlo.

Laurent, Lodewijk
Boek (oud) over de kruisgang van Jezus in Jeruzalem me bijbehorende geschilderde afbeeldingen van de staties.

Louf, André – De Kruisweg
Boek (2004) met liturgie en overwegingen bij beelden van Hilde van Sumere.

Maas, Anja, e.a. – De kruisweg achter de kruisweg
Boek (2004) met overwegingen bij de beelden van Karel Gomes in de RK Kerk H. Johannes de Doper in Hoofddorp.

Meer de Walcheren, van der, Mere Xristine A.M. - Kruisweg
Boek (1956) met 15 staties en overdenkingen.

Moeder Teresa, Frere Roger – Kruisweg
Boekje (1989) met overdenkingen van moeder Teresa en Frere Roger van Taize en met tekeningen van Servaes.

Nijburg, Rinke – De kruisweg 14 staties
Boek (2000) met moderne staties.

Noord, Ad van – Kruisweg van Jezus
Boek (1998) met overwegingen bij de gebatikte staties van een Javaanse kunstenaar bij de Zusters Franciscanessen van Denekamp.

Pitha, Petr – De kruisweg van Praag
Boek (1990) met overdenkingen en moderne beelden van Karel Stadnik.

Roguet, A – Vier kruiswegen volgens de vier evangeliën
Boekje (1965) met teksten uit de vier evangeliën in relatie tot de kruisweg. Geen illustraties.

Schillebeeckx  & Bas van Iersel – Ted Felen’s Kruisweg
Boek (2007) met bespiegelingen bij de 16 moderne kruiswegstaties van Ted Felen, oorspronkelijk in de Maria ten Hemelopneming kerk te Nijmegen.

Ter Morshuizen, L.C.L. – Goede Vrijdag; een kruisweg
Boek (1997) met meditaties over de kruisweg van Jezus. Uitgegeven door de Abdij van Berne ter gelegenheid van het terugtreden van pater L.C.L. Ter Morshuizen. Met kruiswegstaties van Leo Brom in de St. Paschalis Baylonkerk te den Haag.

Verhoeven, Peer – De kruisweg van Jezus
Boek (1984) met meditaties over de kruisweg van Jezus. Met pentekeningen van A.Gerritse.

Vorstelman, C  - Kruisweg
Boek (1946?) met het Bijbelse kruiswegverhaal volgens de vier evangeliën en houtgravures van Jan Th. Giessen.

Wiertz, Frans – Van op een afstand
Boekje (1983) met naïeve kruisweg van Theo Kuijpers en woorden van Frans Wiertz.

Woerkom, Martien van, e.a – Zie de Mens
Boekje (2010) met veertien moderne staties, overdenkingen en muziek (CD) te gebruiken voor een viering. Uitgave Abdij van Berne. Schilderijen in Petruskerk te Hilvarenbeek.

Zuidgeest, Jan – De kruisweg van Woensdrecht
Boek (1990)  met moderne illustraties van verschillende kunstenaars en met overdenkingen over het lijden van armoede en geweld.


Albert Servaes

Steylaerts, Jef – De getekende kruisweg van Luithagen
Boek (1991) met tekeningen en meditaties bij de kruisweg van Servaes. Naar aanleiding van 25 jaar dat hij overleden is.

Servaes, Albert – De kruisweg van 1919
Boek (1969) met kruisweg van Servaes, met begeleidende tekst door Wies Moens.

Kun, Andreas van der – De Kruiswegstaties van Albert Servaes
Boekje (1952) over de kruisweg van Servaes van 1919 met religieuze toelichting door Dr. Van der Kun, monnik van de Abdij van Koningshoeven.

Kwakman, Th. – Kruiswegstaties door Albert Servaes
Boekje(1922) over de kruisweg van Servaes van 1919.

Servaes, A – De Kruisweg van Luithagen
Boek ( 1975) met een inleiding van Lydia Schoonbaert.

Brandsma, Titus – Ecce Homo
Boek (2003) met beschouwingen door Titus Brandsma bij de kruisweg van 1919.

Schoonbaert, Lydia – Albert Servaes
Boek (1984) met complete werk van Servaes.

Broek, Herman van den – Het kruis omarmen
Boek ( z.j.) met overwegingen bij de kruisweg van Servaes in de kerk van    Boven Leeuwen.

Servaes, Albert – Kruisweg voor Orval
Dun boekje over de 14 houtskool kruiswegtekeningen voor Orval (1935-1937)

Moeder Theresa, Br. Roger - Kruisweg
Briefwisseling (1989) naar aanleiding van de kruiswegstaties van Orval.


Jan Toorop

Janssen, Miek – Jan Toorop’s Kruiswegstaties
Boek met een korte toelichting bij de 14 kruiswegstaties van Jan Toorop in de Sint Bernulphus kerk te Oosterbeek en enkele andere schilderijen van Toorop.

Zonder Naam -  Jan Toorop’s kruisweg
Boekje (1980) met de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van  de kruiswegstaties van Jan Toorop in de Sint Bernulphus kerk te Oosterbeek.


Aad de Haas

Aad de Haas – De schilderingen en kruiswegstaties, Wahlwiller
Boek (1998) van 1500 exemplaren.

Lintjens, Fons - De passie in kleur
Boekje (2012) met de kruisweg en 18 staties van Aad de Haas in Landgraaf. 

Wahlwiller – Brieven en documenten
Boek (1996) met brieven aan en van Aad de Haas en documenten rond Wahlwiller.

Zonder Naam – De Graankorrel die moet sterven
Dun Boekje (1998) met overwegingen bij de Kruisweg van Aad de Haas in de Sint-   Cunibertuskerk te Wahlwiller.

Zonder Naam – Aad de Haas schilderde een kruisweg
Dun boekje (1988) over de geschiedenis van de kruisweg van Aad de Haas.