Informatie


Onder actueel zullen we u berichten over nieuwe boeken, bijzondere tentoonstellingen of evenementen en dergelijke.

Onder het kopje kruiswegboeken en kruiswegbrochures treft u boeken en brochures aan die door mij in de loop der jaren zijn verzameld. Mocht u nog andere boeken en brochures hebben die u wilt adviseren of ter beschikking wilt stellen, dan horen we dat graag.

Bij links wordt verwezen naar websites met interessante informatie over kruiswegen of gerelateerde onderwerpen.


Wat is uw verhaal ?

Mocht u nieuwe of aanvullende informatie hebben over de op deze website getoonde kruiswegen of kruiswegstaties,
dan horen we dat graag!

Ook zijn we altijd benieuwd om te horen als u een kerk of locatie met een interessante kruisweg hebt ontdekt.
Bij voorkeur met foto’s, beschrijving en adresgegevens.