Vijftiende statie – Nieuwe Inspiratie

Een kruisweg bestaat uit veertien staties, waarbij de graflegging van Jezus Christus traditioneel de veertiende en laatste statie was. Rond 1960 werd het toegestaan aan de kruisweg een vijftiende statie toe te voegen. Deze vijftiende statie verbeeldt de verrijzenis van Jezus Christus en wordt ook wel de Paasstatie genoemd. Deze statie helpt de gelovigen niet alleen maar stil te blijven staan bij het lijden en de dood van Jezus Christus, maar ook de opstanding en het nieuwe leven te overdenken.

Hierbij nieuwe inspiratie door verschillende kunstenaars.
Edward Otten 

In dit kunstwerk zie je een doorsnee van een stam (walnoot) met aan weerszijden de oorspronkelijke bast. De Christusfiguur is uitgesneden in de natuurlijke nerf van deze boom. De opgestane Heer, die de dood heeft overwonnen!


Henk Pietersma
 

Vijftiende statie Alma Knol

Weihelle

Weggehaald        joh 20:2

 

Nu het nog donker is
misschien voor een ogenblik
zal de huivering van dood
door kruiden
weggenomen zijn
misschien verzacht de nardusgeur
voor even maar
de schrille pijn
nu het nog donker is

de kloof

is peilloos diep
de steen onwrikbaar vast

hoe kom ik daar
mijn god
de steen is weggerold

geroofd
ze hebben hem geroofd


Lees meer >
Alma Knol


Vijftiende statie Alma Knol

Uitzicht

De gedachte ‘de Opstanding geeft uitzicht’ gaf mij inspiratie om het thema van de vijftiende statie te verbeelden op een manier die aansluit bij mijn huidige manier van werken.

De Opstanding is weergegeven door middel van een collage; verzamelde stukjes papier sorteren, kiezen, knippen, schuiven, passen en plakken. Dit werk past bij eerder gemaakte collages met alledaagse onderwerpen als stilleven en interieur. Deze collage echter heeft een extra laag; het thema ‘uitzicht’ is zowel letterlijk als spiritueel verbeeld. Elk element verwijst naar het uitzicht dat het lijden en sterven en de opstanding van Jezus geeft.


Lees meer >>


www.almaknol.nl
Anneke Kaai - Uit de serie Schepping


Vijftiende statie Anneke Kaai  - Uit de serie Schepping

Johannes 3:16: 

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Het Kruis omspant de wereld…
Zijn schepping…

gebroken…
verscheurd…

door onze schuld....

dit is Gods liefde!
Richard Hofsink


Vijftiende statie Richard Hofsink uit Zwolle


dag 1
de dag van de rollende steen
hoeksteen, struikelsteen, sluitsteen


dag 2
de dag van de adem
-loze stilte


dag 3
de dag van de zon
Ik Ben
er weer
lichter dan ooit
Dick L.Baauw

15e statie van Baauw uit Hattem


Teken op Paasmorgen

 

 

Mijn fascinatie op de kracht van God is verbeeld in dit schilderij. Een hemels leger prees - in het kerstevangelie -  God voor zijn grote teken: Jezus Christus,  als licht voor de wereld en offer voor de mensheid. Symbolisch is de Zon der Gerechtigheid als teken van een bevrijdende God. 


Onderaan is de weg van het offer, het lijden. Markant is het Witte Kruis met de Zon der Gerechtigheid en de vogel als symbool van bevrijding.
Jeltje Hoogenkamp

15e statie van jeltje hoogenkamp


Witte zon op zilveren achtergrond.


De kleur wit staat voor licht, vreugde, feestelijkheid, onschuld (dopeling, bruid).


De cirkel is de meest volkomen geometrische vorm, zonder einde en begin. Het symboliseert volmaaktheid en eeuwigheid, zinnebeeld van god en kosmos als geheel.
Jan Kooistra

15e statie van Jan Kooistra uit Dokkum


Marcus 16:1

De volgende avond, toen de Sabbath voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salome en Maria, de moeder van Jacobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen. Op zondagmorgen, bij het opgaan van de zon, gingen zij naar het graf. Onderweg vroegen zij zich af hoe ze ooit de zware steen voor de opening konden wegrollen. Maar toen ze bij het graf kwamen ontdekten zij dat de steen al weg was...

Lees meer >>

 Paul van Dongen

15e statie van Paul van Dongen


Verrijzenis

www.paulvandongen.com