Links

De hieronder genoemde Links verwijzen naar websites met interessante informatie over kruiswegen of gerelateerde onderwerpen.

Beleef Benedictus

In de leergang Beleef Benedictus wordt aandacht besteed aan kruiswegstaties.
Voor meer informatie kijk op www.beleefbenedictus.nl

Artway

Een site waar regelmatig aandacht wordt besteed aan kruiswegstatie en ook de moeite waard om te
bezoeken is www.artway.eu.

Kunst en Religie Gouda

De kunstenaar Willem Hesseling heeft het lijdensverhaal van Jezus Christus verbeeld in 14 kruiswegstaties. Hiermee heeft Hesseling een unieke verbinding tot stand gebracht tussen religie en hedendaagse kunst.
Kijk voor meer informatie op: http://www.kunstenreligiegouda.nl